Megumi Shino

Chiều cao 163 cm (64 in)

Trọng lượng 50

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 80-58-75

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 8 tháng 9 năm 1990

Nơi sinh Nhật Bản

Dân tộc Nhật Bản

No videos found