Saki Kobashi

Chiều cao 158 cm (62 in)

Trọng lượng 50

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 88-58-85

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 24 tháng 10 năm 1991

Nơi sinh Aichi

Dân tộc Nhật Bản

No videos found