Saya Tachibana

Chiều cao 159 cm (63 in)

Trọng lượng 50

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 85-57-86

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 18 SepteSeptemberber 1989

Nơi sinh Tokyo

Dân tộc Nhật Bản

No videos found